Priser (kr.) inklusiv moms:
Andelslejligheder8.000,-
Ejerlejligheder, Sommerhuse samt Grunde9.000,-
Forældrekøb inkl. lejekontrakt m.m. samt Projektlejligheder11.000,-
Villaer, Ideelle anparter samt Entreprise11.000,-
Liebhaverboliger (*) samt landbrug13.000,-
Mortifikation af pantebreve5.000,-
Testamente, Samejeoverenskomst samt Ægtepagt, fra3.000,-
Dødsboer og incassosagerafregnes efter aftale
* Vedrørende ejendomme over kr. 4 mio.

Kortsen Advokater ApS afstemmer samtlige forventninger med vores klienter ved sagens opstart, hvilket vi bekræfter i en såkaldt klientaftale, idet vores klienter kan forvente, at vi leverer vores arbejde til tiden og til den aftalte pris.

Kortsen Advokater ApS ønsker alene at varetage klientens interesse, hvorfor vi i forbindelse med en ejendomshandel opkræver et mindre salær, hvis handlen bliver annulleret – uanset sagens tidligere omfang. Vi får hermed ikke en økonomisk interesse i, at handlen skal gennemføres.

Advokat Kortsen Farum